fbpx
Armada Grandee Yurtdışı Eğitim & Danışmanlık

Amerikan İngilizcesi

Amerika’da İngilizce Öğrenmek

Her yıl binlerce insan Amerikan İngilizcesi öğrenmek ve İngilizcelerini geliştirmek için Amerika’ya gitmektedir. Amerika’da İngilizce Öğrenmek için gidenlerin bir kısmı devamında Amerika’da Üniversite ya da Kolej eğitimi almak amacındadır. Birçok öğrenci de Amerikan yaşam tarzını deneyimleyerek dil gelişimlerine katkıda bulunarak kendi ülkelerinde daha iyi bir iş bulma gayretindedirler.

Amerika, Yurtdışında İngilizce Dil Eğitimi denildiği zaman akla gelen ülkelerin başında gelmektedir. Amerikan İngilizcesi prestijli eğitim kurumları ile Amerika’da öğrenilebilir.

Amerikan İngilizcesi Nedir?

Amerika İngilizcenin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden biridir. Fakat, İngiltere’de ya da İngilizcenin anadil olarak kullanıldığı herhangi bir ülkede konuşulan dil ile Amerikan İngilizcesi arasında farklılıklar vardır. Amerikan İngilizcesinde telaffuz ve kullanılan kelimeler farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Britanya’da asansör için “lift” kelimesi kullanılırken, Amerika’da asansör için “elevator” kelimesi kullanılmaktadır. Bunun gibi birçok örnek daha verilebilir. Ayrıca, Amerikalılar kelimeleri telaffuz ederken “r” harfini daha baskın olarak kullanmaktadır.

Amerika’da bölgeler arasında da aksan farklılıkları yaşanabilmektedir. Örneğin, Amerika’nın güneyinde “Texan English” olarak bilinen Texas Aksanı yaygın olarak konuşulmaktadır. Anlaşılması daha zor olan “Texan English” ile Amerika’nın kuzeyinde konuşulan İngilizce arasında hem kelime kullanımı hem de kelimelerin telaffuzları arasında farklılıklar görülmektedir.

Amerika’da Resmi Dil İngilizce Mi?

Amerika’da en yaygın konuşulan dil İngilizcedir. Bununla beraber, başka birçok dil daha konuşulmuş ve konuşulmaktadır. Bu dillerin arasında yerel olarak konuşulan diller ve göçmenler tarafından dışarıdan getirilen diller de vardır. İşaret dilleri de dahil olmak üzere Amerika’da 430 civarında dil kullanılmaktadır.

Amerika’da en yaygın dil olarak İngilizce konuşulmasına rağmen, İngilizce Amerika’da federal düzeyde hiçbir zaman resmi dil olarak kabul edilmez. Amerika eyaletlerinin 30 tanesi İngilizceyi ana ve tek dil olarak resmi düzeyde belirlerken, Hawaii Havaice ve İngilizceyi resmi dil olarak belirmiştir. Alaska’da ise 20 yerel dille beraber İngilizce resmi dil olarak belirlenmiştir.

Amerika’da İngilizce yasalar, resmi yazışmalar, anlaşmalar, yürütme emirleri ve mahkeme kararları için kullanılan bir dildir. Fakat, Amerikan yasaları, bir bölgede İngilizce konuşan sayısı konuşulan başka bir dilden daha az olması durumunda, farklı dillere de müsaade edebilir.

Amerika’da insanların çoğunluğu tarafından İngilizce konuşulmasına rağmen birçok farklı dilin de konuşulduğunu görmek mümkündür. Aşağıdaki tabloda Amerika’da konuşulan dillerin dağılımını görebilirsiniz.

Amerikan İngilizcesi

Amerikan İngilizcesi Öğrenmek İçin Uygun Şehirler

Amerika’da İngilizce Öğrenmek İçin Uygun Şehirler denildiği zaman New York, Boston, Chicago, Los Angeles, San Diego, San Francisco ve Miami gibi büyük şehirler akla gelmektedir. Amerika’ya İngilizce öğrenmeye giden katılımcılar bu şehirlerde İngilizce dil gelişimlerini sağlayabilir ve aynı zamanda da Amerika’nın metropollerini deneyimleme imkânı yakalayabilirler.

Çok kültürlü bir ülke olan Amerika’da her şehir birbirinden farklı kültürlere sahiptir. Amerika’da İngilizce Öğrenmek için seçilecek şehir katılımcının nasıl bir Amerika deneyimi yaşayacağını da belirler. New York’a İngilizce Öğrenmek için giden bir katılımcı birçok milletten farklı insanların bir arada yaşadığı bir Amerika deneyimi elde ederken, Miami’ye dil eğitimi giden bir öğrenci Atlas Okyanusunun keyfini çıkarabilir ve İngilizcenin yanında çokça da İspanyolca duyabilir.

Amerikan İngilizcesi Konuşmak

Amerikan İngilizcesi için en can alıcı kısım belki de aksandır. Aksan Amerika içerisinde farklılıklar gösterse de belirli özellikleriyle, İngiliz Aksanından ayrılmaktadır. Amerikan İngilizcesi ile ilgili belli başlı farklılıkları aşağıda sıraladık.

1- Amerikan İngilizcesinin en önemli farkı “r” sesinin kullanımıdır. Amerikan aksanında “r” sesi İngiliz Aksanından farklı olarak baskın bir şekilde kullanılır.

2- Amerikan İngilizcesinde diğer bir önemli farkı ise cümlelerin kısaltılmasıdır. Bir İngiliz kullandığı cümleyi detaylandırırken, Amerikalılar daha pragmatik bir yöntem kullanarak sözcük düşmesi yaparlar.

3- Amerika’da kullanılan farklı kelimeleri öğrenmek Amerikan İngilizcesi konuşmak için faydalı olacaktır.

4- Amerikan İngilizcesinde topluluk isimleri her zaman tekildir. İngiliz İngilizcesinde tekil ya da çoğul olabilir.

5- Amerikan İngilizcesinde yardımcı fiil kullanımı da farklılık gösterebilir. İngilizler gelecek zaman için “shall” kullanmayı tercih ederken Amerikalılar “will” kullanmayı tercih edecektir.

 

başa dön
Bize Yazın!
1
Bize ulaşmanın en hızlı yolu!
Merhaba, bizimle iletişime geçebilirsiniz.