fbpx
Armada Grandee Yurtdışı Eğitim & Danışmanlık

Yurtdışında Eğitim Alacaklar İçin Sınavlar

Yurt dışında eğitim almak isteyenlerden belli başlı sınavlara girmeleri istenir. Bu sınavlardan bazıları dil yeterliliklerini ölçmek için kullanılırken, bazıları da akademik yeterlilik ölçmeye yönelik sınavlardır.

Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin girecekleri sınavlar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Aşağıda Yurtdışında Eğitim Alacaklar İçin Sınavlar ‘ı görebilirsiniz.

TOEFL

TOEFL, anadili İngilizce olmayan Yurtdışında Eğitim Alacaklar İçin Sınavlar ‘ın biri kişilerin İngilizce’yi konuşma, yazma ve duyma açısından kullanma ve anlama becerilerini ölçen kolej ve üniversite standartlarında yapılan bir testtir. ETS (Educational Testing Service) tarafından dünyanın birçok merkezinde düzenlenen Toefl Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır ve sadece ETS merkezi tarafından belirtilen yerlerde gerçekleştirilir.

Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda Toefl sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.
TOEFL sınavı daha önceki tarihlerde IBT (Internet Based Testing) CBT (Computer Based Testing) ve PBT (Paper Based Testing) olmak üzere üç farklı formatta gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin sınava gireceği ülke ve şehre göre bu sınav formatları değişmekteydi. Fakat CBT(Computer Based Testing) TOEFL sınavı artık uygulanmamaktadır.

TOEFL sınavı şimdilerde genellikle iBT (Internet Based Testing) formatında uygulanıyor. iBT (Internet Based Testing) formatının gerçekleştirilemediği şehirlerde ise PBT(Paper Based Testing) formatı devam ettiriliyor. Bulunduğunuz bölgeye en yakın sınav merkezini ve sınav formatını veya sınav ücretini lütfen www.toefl.org resmi sitesinden kontrol edebilirsiniz.

IELTS

Yurtdışında Eğitim Alacaklar İçin Sınavlar’ın biri İngilizce seviyelerini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve dünyanın en çok tercih edilen dil sınavıdır. Ülkemizde Britisih Council tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da yapılmaktadır.

IELTS Cambridge Üniversitesi ESOL sınavları (Cambridge ESOL) ,British Council ve IDP: IELTS Australia tarafından ortaklaşa düzenlenir. IELTS İngilizce dil seviyesini en yüksek uluslar arası standartlara uygun olarak ölçmektedir. Sınav adayların dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçen dört bölümden oluşmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada ve daha birçok ülkede ve ülkemizde 6.500’den fazla üniversite, meslek enstitüsü ve kurum, adayların İngilizce dil seviyelerinin kanıtı olarak IELTS sonucunu kabul etmektedirler. Son yıllarda Amerika’daki üniversitelerin de IELTS’i kabul etmesiyle birlikte IELTS ile Amerika’ya giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.

SAT

SAT, üniversitelerin bilgilerinizi ve bu bilgileri nasıl hayata geçirebildiğinizi görmesini sağlayan, uluslararası geçerliliğe sahip bir çeşit üniversite giriş sınavıdır.

Bu sınav lisedeki sınıflarınızda her gün öğrendiğiniz okuma, yazma ve matematik bilgilerinizi sınar. Çoğu öğrenci, SAT sınavına lisenin ilk ve son yılında girer ve neredeyse tüm yüksekokullar ve üniversiteler, üniversiteye kabul kararlarını verirken SAT sonuçlarını göz önünde bulundurur.

SAT sınavına girmek, sizin için en doğru okula, becerilerinizi daha da geliştirebileceğiniz ve tutkularınızın peşinden gideceğiniz yere karar vermek için atılan ilk adımdır. Değerlendirmelerde SAT sınavının yanı sıra Lise notlarınızda oldukça önemlidir. Lise notlarınız ve SAT sınav sonucunuz üniversitedeki akademik başlarınızın en iyi göstergesidir.

GMAT

GMAT (GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST) İngilizce yapılan ve işletme okullarına başvuran adayların ileri işletme ve yönetim alanındaki yeterliliklerini sınayan standart bir ölçme sınavıdır.

GMAT sınavına girerek; size en uygun işletme okullarının dikkatine çekme şansınızı arttırıp ve bu okulların sahip olduğu programlar ve kabul süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi edinirsiniz. mba.com adresinde kendinize bir profil oluşturarak sizi daha rahat bulmalarına ve okulların sizi seçerek sizinle iletişime geçmelerine imkan verirsiniz.

Okullar bu sınavı bir MBA programı veya diğer lisansüstü işletme yönetimi programları için akademik performans belirleyici olarak kullanırlar.

GRE

Lisansüstü programlara giriş kapınız ve kariyer yolunuzda attığınız önemli bir adımdır.Lisansüstü programlar ve işletme okulları, lisansüstü düzeyinde çalışmaya hazır olup olmadığınızı anlamak için GRE sonuçlarını kullanırlar. GRE herhangi bir belirli alana ait olmaksızın, sözel mantık, sayısal mantık, eleştirel düşünme ve analitik düşünme becerilerini ölçer.

Her yıl yaklaşık 230 ülkeden 600.000 lisansüstü eğitim öğrenci adayı GRE Genel sınavına girer. Farklı ülkelerden gelen adaylar çeşitli eğitim geçmişlerine sahiptirler ve GRE genel sınavı bu çeşitli nitelikleri karşılaştırmak için tek ortak ölçme yöntemidir.

GRE sonuçları, lisans derecesi notlarına, referans mektuplarına ve lisansüstü eğitim için gerekli diğer belgelere ek olarak lisansüstü program kabul süreçlerinde ve kurumlar tarafından kullanılır.

Graduate Record Examinations (GRE)

Graduate Record Examinations (GRE) Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok üniversite tarafından kabul edilen Educational Testing Service, ETS, tarafından yapılan bir sınavdır. 1936 senesinden beri yapılmaktadır. GRE, uzun bir öğrenme süresi boyunca edinilen sözel yorumlama, sayısal akıl yürütme, analitik yazma ve eleştirel düşünme becerilerini ölçer. Test matematik, geometri, aritmetik ve kelime bilgisi bölümlerinden oluşur. GRE bilgisayar ortamında yapılan bir sınavdır. Lisansüstü eğitim için gereken bir sınav olan GRE’den alınması gereken skor üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. 2011 yılında değişikliğe uğrayan sınavın puanlama ölçeği 200 – 800 skalasından 130 – 170 skalası olarak değiştirilmiştir.

GRE’nin ücreti ortalama 205 USD civarındadır ve belli durumlarda sınavın ücretinde değişiklik yapılabilir. Geçerliliği 5 yıldır.

GRE’nin Yapısı Nasıldır?

Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilen GRE Genel Testi altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm “analitik yazma” kısmıdır. Sonraki beş bölüm iki “sözel akıl yürütme”, iki “sayısal akıl yürütme” ve bir de deney ya da araştırma bölümünden oluşur. Bu beş bölümün sırası değişiklik gösterebilir. Deneysel bölüm genel puanlamaya dahil değildir. Testin tamamı 3 saat 45 dakika sürmektedir. Her bölümden sonra 10 dakikalık aralar verilir.

Kâğıt bazlı GRE Genel Testi de altı bölümden oluşmaktadır. “Analitik yazma” kısmı iki bölüme ayrılmıştır; her konu için bir bölüm ve tartışma görevinden oluşur. Sonraki dört bölüm, değişken sırada iki sözlü ve iki niceliksel bölümden oluşmaktadır. Kâğıt temelli testte deneysel bölüm yoktur. Bu sürüm yalnızca bilgisayar tabanlı sürümün kullanılamadığı alanlarda kullanılabilir.

Sözel Bölüm

Bilgisayar tabanlı sözel bölümler, okuduğunu anlama, eleştirel muhakeme ve kelime kullanımı bilgisini ölçemeye yöneliktir. Bu bölüm 130 – 170 puanları arasında değerlendirilir. 30 dakika süren her bir bölümde 20 soru yer almaktadır. Her bölüm 6 metin tamamlama, 4 benzer cümle bulma ve 10 eleştirel okuma sorusundan oluşur.

Nicel Bölüm

Bilgisayar tabanlı sayısal bölümler, temel matematik becerilerini ve muhakeme yeteneğini ölçer. Bu bölüm 130 – 170 puanları arasında değerlendirilir. 35 dakika süren her bir bölümde 20 soru yer almaktadır. Her bir sayısal bölüm 8 sayısal karşılaştırma sorusu, 9 problem çözme ve 3 veri analizi sorusu içerir.

Analitik Yazma Bölümü

Analitik yazma bölümü iki farkı kompozisyon yazmayı gerektirir. “Issue Task” ismi verilen bölümde seçilen bir konu üzerine kompozisyon yazılması istenir. Konular bir havuz içerisinden seçilerek belirtilir. “Argument Task” ismi verilen bölümde, bir tartışma konusu verilir ve onun üzerine yazı yazılması beklenir. Her bölüm 30 dakika sürer.

Deneysel Bölüm

Hem sözel hem de sayısal olabilen bu bölüm, ETS’nin ileride kullanmak için düşündüğü sorular içermektedir. Bu bölümden alınan puan katılımcının genel test skoruna yansımaz. Fakat katılımcı testi alırken bu bölümün deneysel bölüm olduğunu bilmemektedir ve bu sebeple bu bölümü de diğer bölümler gibi çözmektedir. Bazen de deneysel bölümün sonunda belirlenen bir araştırma bölümü de verilmektedir. Kâğıt üzerinde yapılan sınavda bu bölüm yoktur.

GRE Ne İçin Kullanılmaktadır?

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok lisansüstü program kabul sürecinin bir parçası olarak GRE sonucu istemektedir. Sınav mezunların akademik geçmişlerini göz önünde bulundurmadan yeteneklerini ve lisans eğitiminde aldıkları sözel, nicel ve soyut düşünme becerilerini ölçer.

GRE’ye Ne Zaman Girilir? GRE’ye Nerede Girilir?  

Bilgisayar tabanlı GRE ETS tarafından onaylanan teknolojik altyapıya sahip merkezlerde yapılmaktadır. Test genellikle üniversitelerde yapılmaktadır. Bilgisayar tabanlı GRE her 21 günde bir yapılmaktadır.

Test merkezleri ve sınav tarihleri ETS’nin web sitesinden kontrol edilebilir.

Graduate Record Examinations (GRE) hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Graduate Management Admission Test (GMAT) yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerden istenen bir sınavdır. Sınav Analitik Yazma, Sayısal Bölüm, Problem Çözme, Veri Analizi, Sözel Bölüm, Mantıksal Düşünme ve İngilizce kısımlarından oluşur. Bilgisayar temelli olarak yapılan bir sınavdır. Sınav ücreti 250 USD’dir.

GMAT’in Yapısı Nasıldır?

GMAT, yazılı bir sınavdan daha fazlasıdır ve Bilgisayar Uyarlama Testi olarak söylenebilir. Katılımcılar her kategoriye başladığında bilgisayar ortalama bir puan hesaplar ve soruların zorluk düzeyi katılımcıların cevaplarına göre değişir. Algoritma puan hesabı yaparken sadece doğru ya da yanlış cevaba göre değil, aynı zamanda sorunun zorluk seviyesine göre de katılımcının puanını hesaplar.

GMAT ayrı ayrı puanlanan dört bölümden oluşur. Sayısal ve Sözel bölüm 200 – 800 puan arasında hesaplanır. Bütünleşik Muhakeme 1 – 8 arasında ve Analitik Yazma kısmı da 0 – 6 arasında hesaplanır.

Analitik Yazma

Katılımcıdan bu bölümde iki kompozisyon yazması beklenir. Birinci kompozisyonda katılımcı verilen argümanı analiz eder ve ikinci kompozisyonda da bir konu hakkında yorumlama yapar. Her bir kompozisyon için 30 dakika süre verilir. Alınan puanlar 0 – 6 arasına denk gelmektedir. Yazılan kompozisyonlar bilgisayar ortamı tarafından değerlendirilir.

Sayısal Bölüm

37 tane çoktan seçmeli sorudan oluşur. Süresi 75 dakikadır. Bu bölümden alınan puanlar 0 – 60 arasında hesaplanır.

Problem Çözme

Bu bölümde katılımcıdan çoktan seçmeli soruları yanıtlaması istenir. Sorular problem, aritmetik, temel matematik ve geometri sorularından oluşur.

Veri Analizi

Bu bölümde katılımcının sayısal düşünme yeteneği ölçülür. Katılımcı verilen soruyu çözmeye ve yorumlamaya çalışır. Veri değerlendirmesi yapan katılımcı sorunun veriler neticesinde çözülüp çözülemeyeceğine bakar.

Sözel Bölüm

Bu bölüm 75 dakika sürer. Bölümde üç farklı soru tipi vardır. Bu sorular cümle düzeltme, mantıksal düşünme, okuma ve anlama şekildedir. Toplamda 41 sorudur.

Cümle Düzeltme

Bu bölümde öğrencinin İngilizce dil yeteneği ve bunu nasıl kullandığı ölçülür.

Mantıksal Düşünme

Katılımcıya verilen argümanın analiz edilmesi beklenir. Burada kritik düşünme yeteneği ölçülür.

Okuma ve Anlama

Katılımcının okuma ve anlama yeteneği ölçülür.

GMAT Ne İçin Kullanılmaktadır? GMAT’e Ne Zaman? GMAT’e Nerede Girilir?  

GMAT genel olarak lisans üstü İşletme okulları tarafından istenmektedir. Mesela MBA yapmak isteyen bir öğrenciden GMAT skoru istenebilir. GMAT Graduate Management Admission Council tarafından düzenlenmektedir. Test merkezleri ve test tarihleri ile ilgili olarak mba.com sitesinden bilgi alınabilir.

Graduate Management Admission Test (GMAT) hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ana dili İngilizce olmayanlar için İngilizce dilinde eğitim veren üniversitelerden kabul almak isteyenlere uygulanan standart İngilizce dil yeteneklerini ölçen bir sınavdır. Sınav ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket tarafından da İngilizce dil yeterliliğini ölçme noktasında kabul görmektedir. IELTS ile dünyada en çok geçerliliği olan iki sınavdan biridir. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Educational Testing Service (ETS) tarafından düzenlenmektedir.

Sınav 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, ana dili İngilizce olmayan adayların, İngilizce dil yeterliliği sorunun çözülmesi için oluşturulan bir ulusal konsey tarafından kuruldu. Test ilk etapta Stanford Üniversitesi uygulamalı dilbilim profesörü Dr. Charles A. Ferguson başkanlığında Uygulamalı Dilbilim Merkezi’nde geliştirildi. 1965 yılında, ETS ve Kolej Kurulu, TOEFL sınav programının sürdürülmesinin sorumluluğunu üstlendiler. 1973 yılında da ETS sınavın tüm sorumluluğunu ve yürütmesini aldı.

TOEFL Yapısı Nasıldır?

2005 yılında Internet tabanlı olarak gerçekleştirilen TOEFL (IBT) tanıtıldı. Bu tarihten itibaren de dana önce yaygın olarak uygulanan bilgisayar temelli TOEFL (CBT) ve kâğıt temelli TOEFL (PBT) sınavları yerini TOEFL (IBT)’ye bıraktı.

Dört saat süren ve temel dil becerilerini ölçen sınavın bölümleri aşağıdaki gibidir.

Okuma Bölümü

Sınavın okuma bölümü, her biri 700 civarında kelimden oluşan 3 – 4 pasaj içerir. Pasajlar akademik konular üzerinedir. Katılımcıdan, pasajlar ile ilgili olarak sebep-sonuç, karşılaştırma ve tartışmacı bir tutum ile okuması beklenir. Katılımcılar pasajlarla ilgili olarak ana fikir bulma, detay çıkarma, cümle ekleme, kelime bilgisi ve retorik değerlendirme üzerine soruları çözerler. Katılımcılardan ayrıca, boşluk doldurma ya da cümle tamamlama gibi kısımları yapması da beklenir.

Dinleme Bölümü

Dinleme bölümü, 3 – 5 dakika uzunluğunda 6 – 9 farklı pasaj ve bunlar üzerine sorulardan oluşur. Dinleme parçaları, iki öğrencinin konuşması ve dört adet de akademik ders ya da tartışmadan oluşur. Her bir konuşma parçası beş soru ile ilişkilidir. Sorular ana fikirleri, önemli detayları, sonuçları, düşünceler arasındaki ilişkileri, konuşmacının amacı ve tutumunu ölçmeye yönelik olarak katılımcıların karşısına çıkmaktadır.

Konuşma Bölümü

Bu bölümde katılımcıdan 6 görev yapması beklenir. Bunlardan ikisi bağımsız diğer dördü de birbiriyle ilişkilidir. İki bağımsız görevde, teste giren katılımcılar bazı konularda görüş bildirdikleri sorulara sözel olarak cevap verirler. Bu kısımda katılımcıların konuşmaları fikirlerini ne kadar açık ve tutarlı bir şekilde aktarma yetisine sahip oldukları noktasında değerlendirilir. Birbiriyle ilişkili olan görevlerin ikisinde, katılımcılar kısa bir okuma bölümü yaparlar, akademik bir ders anlatımı ya da kampüs hayatı ile ilgili olarak bir konuşmayı dinerler. Metinden ve konuşmadan uygun olacak bilgileri birleştirerek sorulara cevap verirler.  Diğer iki bütünleşik görevde de katılımcı ders anlatımı ya da kampüsle ilgili bir konuşma diler ve sonra soruya cevap verirler. Bütünleşik görevlerde, katılımcıların okuma ve dinleme kısımları nasıl sentezledikleri ve nasıl etkin bir şekilde kullandıkları değerlendirilir.

Yazma Bölümü

Katılımcının akademik olarak yazma yeteneği değerlendirilir. İki kısımdan oluşur. İlk kısımda katılımcı bir akademik konu hakkında bir pasaj okur ve sonrasında da bir konuşmacıyı dinler. Katılımcı bunları değerlendirerek okuma parçası ve konuşmanın ana fikriyle ilgili olarak bir özet yazar. Katılımcıdan daha sonra dinleme kısmı ile ilgili olarak bir özet yazması beklenir. Sınavın tümünden bağımsız görevde de katılımcının görüşlerini ve tercihlerini belirten bir kompozisyon yazması beklenir.

TOEFL Sınav Süresi ve Puanlama Sistemi Nasıldır?

Okuma Bölümü: 3 – 4 okuma parçası ve her bir parça için 12 – 14 soru içerir. 60 – 80 dakika arasında sürer.

Dinleme Bölümü: 6 – 9 dinleme parçası ve her bir parça için 5 – 6 soru içerir. 60 – 90 dakika arasında sürer.

Konuşma Bölümü: 6 görevden oluşur. 20 dakika sürer.

Yazma Bölümü: 2 görevden oluşur. 50 dakika sürer.

Her bölüm 30 puandan ulaşır ve toplam puan 120’dir.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

International English Language Testing System (IELTS)

International English Language Testing System (IELTS) İngilizcenin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce seviyelerini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve dünyanın en çok tercih edilen dil sınavıdır. Ülkemizde Britisih Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir.

IELTS Cambridge Üniversitesi ESOL sınavları (Cambridge ESOL), British Council ve IDP: IELTS Australia tarafından ortaklaşa düzenlenir. IELTS İngilizce dil seviyesini en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak ölçmektedir. Sınav adayların dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçen dört bölümden oluşmaktadır.

International English Language Testing System (IELTS) Yapısı Nasıldır?

Akademik ve Genel Eğitim olmak üzere iki ayrı modülde uygulanır. Akademik Eğitim modülünde, adayları lisans veya lisansüstü programlarda eğitim almaya hazır olup olmadığı ölçülür. Genel Eğitim modülünde ise başka bir ülkeye göç etmek veya çalışma amacı olan adayların iletişim kurma becerileri ölçülür. Bu modül orta öğrenim görmek, çalışmak, mezuniyet gerektirmeyen kısa süreli eğitim almak programlarına katılmak için İngilizce konuşulan ülkelere başvurmakta veya göçmen olarak Avustralya, Kanada veya Yeni Zelanda’ya gitmek isteyen adaylara imkân sağlamaktadır. Genel Eğitim Modülü sınav merkezlerinin tümünde düzenlenmemektedir. Hangi sınava girmeniz gerektiği konusunda emin değilseniz, sizden sınav sonucunu isteyen kurum ile temasa geçerek sorunuz.

Her bölüm 1-9 arasında tam veya buçuklu olarak (6,0-6,5 gibi) puanlanır. Ardından tüm puanlar dikkate alınarak Genel Puan (Overall Band Score) yine aynı şekilde hesaplanır.

Dinleme Bölümü

Süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Adaylar bu bölümde kayıtlı metinleri dinlemektedir. Sınav ilerledikçe düzeyi zorlaşan bu metinler, monolog ve karşılıklı konuşmalardan oluşmakta ve çeşitli İngilizce aksanları içermektedir.

Adaylar kaydı sadece bir kez dinleyebilir, ancak soruları okumak ve cevaplarını yazmak için süre verilmektedir.

Konuşma Bölümü

Süresi yaklaşık 11–14 dakikadır.

Sınavın bu bölümünde yüz yüze görüşme yapılır. Adayların konuşma İngilizcesini kullanma, kısa sorulara cevap verme, aşina olduğu bir konu üzerinde detaylı olarak konuşma ve görüşmeci ile karşılıklı iletişim kurma becerileri ölçülür.

Akademik Okuma Bölümü

Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Üzerinde çalışma yapılması gereken üç okuma parçasından oluşur. Metinler kitaplar, dergi ve gazetelerden alınmış ve uzmanlık gerektirmeyen konularda yazılmıştır. Metinlerin en az bir tanesi detaylı bir argüman içerir.

Akademik Yazma Bölümü: Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Önce adayların 150 kelimeden oluşan bir yazı yazması istenir. Verilen çizelge, tablo, grafik veya diyagrama bakarak yazılan metinlerle adayların bilgiyi sunma ve girdilerin ana özelliklerini özetleme becerisi ölçülür. İkinci olarak ise adaylar, verilen bir ifade veya soru ile ilgili en az 250 kelimelik kısa bir yazı yazmaktadır. Adayların görüşlerini sunabilmeleri, bir argüman oluşturabilmeleri ve soyut konularda tartışabilme becerisini göstermeleri beklenir.

Genel Eğitim Okuması Bölümü: Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Metinler adayların İngilizce konuşulan ülkelerde günlük olarak karşılaşmaları beklenen konuları içermektedir. Gazete, reklam, kullanım kılavuzu ve kitap gibi kaynaklardan alınan metinlerle adayların bilgiyi anlama ve kullanma becerisi ölçülür. Metinlerden bir tanesi diğerlerinden daha uzundur ve argümandan farklı olarak tasvir içermektedir.

Genel Eğitim Yazma Bölümü: Süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Önce adayların bilgi soran veya bir durumu anlatan en az 150 kelimelik bir mektup yazmaları istenir. İkinci olarak adaylar verilen bir ifade veya soru ile ilgili en az 250 kelimelik kısa bir yazı yazmaktadırlar. Adayların görüşlerini sunabilme, bir argüman oluşturabilme ve çeşitli konularda tartışabilme becerisini göstermeleri beklenir.

International English Language Testing System (IELTS) hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

başa dön
Bize Yazın!
1
Bize ulaşmanın en hızlı yolu!
Merhaba, bizimle iletişime geçebilirsiniz.