fbpx
Armada Grandee Yurtdışı Eğitim & Danışmanlık

Yüksek Lisans Sınav Rehberi

Yüksek Lisans Sınav Rehberi

Yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak birçok öğrencinin hedefleri arasında. Kariyerine farklı bir ülkede yön vermek isteyen, dil gelişimini en üst düzeye çıkarmak isteyen öğrenciler yurtdışında yüksek lisans eğitimi oldukça uygun bir seçenek. Yurtdışında eğitim almak isteyen birçok öğrencinin eğitimlerine başlamadan evvel girmesi gereken belli başlı sınavlar vardır. Bu sınavlar ülkeden ülkeye ve üniversitenin isteklerine göre değişiklik gösterebilir. Yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için uygulanan sınavlardan bir kısmı öğrencilerin dil yeteneğini ölçmek için yapılırken, bir kısmı da öğrencilerin akademik yeteneklerini ölçmek için yapılır. Yüksek Lisans Sınav Rehberi yazımızda, yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavları görebilirsiniz.

Yurtdışında yüksek lisans yapmak birçok öğrenci için kariyerlerini ilerletmek amacıyla bir gereklilik haline gelmektedir. Öğrenciler, başvuracakları üniversiteleri araştırırken o üniversitenin giriş koşulu olarak hangi sınavları istediğini mutlaka bilmek durumundadır. Girilecek dil yeterlilik ya da akademik yeterlilik sınavları ülkelere ve üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Almanya’da Almanca dilinde yüksek lisans yapmak isteyen bir öğrenciden TesDaf ya da DSH Almanca yeterlilik ölçme sınavları istenirken, İngiltere’de İngilizce dilinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciden IELTS ya da TOEFL İngilizce dil yeterlilik ölçme sınavları istenmektedir.

Öğrenciler araştırma yaparken istenen sınavları ve bu sınavların ne amaçla istendiğini mutlaka bilmelidir. Araştırma yapılırken sınavın nerede, ne zaman yapıldığı ve neye yönelik olduğu öğrencilere tarafından kavranmalı ve öğrenciler bu sınavlara bilinçli bir şekilde hazırlanmalıdır.

Yurtdışında yüksek lisans yapmak için genel bazı sınavlar vardır. Bu sınavlardan bazıları dil şunlardır. IELTS ve TOEFL öğrencilerin İngilizce dil yeterliliğini ölçmek için yapılan sınavlardır. GMAT ve GRE de özellikle Amerikan üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için akademik becerileri ölçen sınavlar olarak öne çıkmaktadır.

Yüksek Lisans Sınav Rehberi araştırma yapan öğrencilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda sınavlarla ilgili olarak bilgileri bulabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler bize ulaşarak bu sınavların detaylarını, hangi ülkeler için geçerli olduğunu, içeriğini öğrenebilirler. Yurtdışında yüksek lisans eğitimi almak için gerekli sınavlar hakkında detaylı olarak bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

TestDaF Sınavı

TestDaf Sınavı ya da uzun ismiyle Test Deutsch als Fremdsprache, anadili Almanca olmayanlar için Almanya’da yüksek öğrenim görmek isteyenlerin girmesi gereken bir Almanca yeterlilik sınavıdır. TestDaF Sınavı 95 ülkede lisanslı test merkezlerinde TestDaF Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Katılımcıların sınav sonuçları TDN3 – TDN5 arasında değerlendirilir ve CEFR’ye göre sonuçlar B2 – C1 seviyelerine denk gelmektedir.

TestDAF Sınavı’nın Yapısı Nasıldır?

Sınav 4 bölümden oluşmaktadır. Bölümler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı İfade ve Sözlü İfade olarak geçer. Sınavın toplam süresi 3 saat 10 dakikadır.

Okuma-Anlama Bölümü

Katılımcıya 3 farklı okuma parçası verilir ve katılımcının bu bölümde bu metinleri anlayabilmesi ve soruları yanıtlayabilmesi gerekir. Verilen okuma parçaları öğretim hayatı ile ilgili kısa yazılar, gazete ve dergi yazıları olabilir. Bu bölüm için toplam süre 60 dakikadır.

Dinleme-Anlama Bölümü

Bu bölümde katılımcıya 3 farklı dinleme metni verilir. Dinleme parçaları günlük yaşamla ilgili diyalog, radyoda birkaç kişi ile yapılan bir röportaj ve bir uzmandan konferans şeklinde olabilir. Sorular metinin bir bölümü ya da detaylarıyla ilgili olabilir. Bu bölüm için toplam süre 40 dakikadır.

Yazılı Anlatım Bölümü

Bu bölümde katılımcıların Almanca dilince yazma yetenekleri sınanır. İki kısımdan oluşan bu bölümün birinci kısmında grafik ya da tablo yorumlanır. İkinci kısımda ise katılımcı genel olarak görüşlerini belirtir. Bu bölüm için toplam süre 60 dakikadır.

Sözlü Anlatım Bölümü

Bu bölümde katılımcının Almanca dilinde sözlü yeteneği ölçülür. Bu bölümde cevaplanması gereken 7 farklı soru vardır. Yanıtlar bir kayıt cihazı ile kaydedilir. Bu bölüm için toplam süre 30 dakikadır.

TestDaF Sınavı Kimler İçindir?

Başvurular Nereden Yapılır? Sınava Nereden Girilir?

TestDaF sınavı TestDaF Enstitüsü tarafından düzenlenir ve  www.testdaf.de adresinden başvuruları kabul edilmektedir. Sınav lisanslı test merkezlerinde yapılmaktadır. Sınavın ücreti ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve sonuçları yine test merkezi tarafından sınavdan sonra 6 – 8 hafta açıklanır.

TestDaF Sınavı hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

DSH Sınavı

DSH Sınavı (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) Almanya’da Üniversite Eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir Almanca dil yeterlilik sınavıdır. Sınav yazılı ve sözlü kısımdan oluşur. Yazılı bölümü geçen katılımcılar sözlü kısma girmeye hak kazanırlar.  Katılımcıların sınavda sözlük kullanmasına izin verilir. DSH Sınavı 1 – 3 arasında değerlendirilir ve en iyi not 3 notudur.

DSH 1 (≥57%): B2

DSH 2 (≥67%): C1

DSH 3 (≥82%): C2

Yazılı Bölüm

DSH Sınavı Yazılı Bölümü, toplam sınavın yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Katılımcılar bu kısımda sözlük kullanabilirler. Yazılı bölüm, 3 – 4 saat arasında sürmektedir. Yazılı bölümün kısımları aşağıdaki gibidir.

Dinleme Kısmı: Bu kısım sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Bu kısımda katılımcıların dinleme parçalarını dinlemesi ve notlar alması gerekmektedir. Dinleme parçaları ders anlatımı, seminer ya da sunumlardan oluşmaktadır. Dinleme kısmında verilen metinler iki defa dinlenir. Dinleme kısmı 60 dakika sürmektedir.

Anlama ve Metin Üzerine Çalışma Kısmı: Bu kısım sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Katılımcılara 30 – 60 satırlık bilimsel metinler, grafikler ve tablolar verilir. Katılımcıların sunulan metinlere dayanarak verilen soruları cevaplandırması beklenir. Bu kısımda Almanca dil bilgisi değerlendirilir. Anlama ve metin üzerine çalışma kısmı 60 dakika sürmektedir.

Bilimsel Bir Yapıyı Anlama Kısmı: Bu kısım sınavın yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Bu kısımda da katılımcıların Almanca dil bilgisi becerisi ölçülür. Bilimsel bir yapıyı anlama kısmı 30 dakika sürmektedir.

Yazma Kısmı: Bu kısım sınavın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Bu kısımda katılımcılardan verilen konu üzerine 200 – 250 kelime arasında bir metin yazması beklenir. Bu kısımda katılımcılın kendini Almanca dilinde ifade etme becerisi ölçülür. Yazma kısmı60 dakika sürmektedir.

Sözlü Bölüm

Tüm sınavı yüzde 30’luk kısmını oluşturur. Katılımcıya kısa bir metin, tablo, grafik ya da akademik bir konu üzerine dinleme metini verilir. Bu kısımda katılımcının kendini Almanca sözlü olarak ifade etme yeteneği test edilir.  Sözlü bölümün süresi 20 dakikadır.

Sınava Nasıl Kayıt Olunur? Ücreti Ne Kadardır?

Sınava online olarak ya da sınavı isteyen ilgili üniversiteden şahsen kayıt yaptırılabilir. Sınav ücretleri 100 – 130 EURO arasında değişiklik gösterir. Yılda iki defa düzenlenen sınav Mart ve Ekim aylarında yapılmaktadır.

DSH Sınavı hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

American College Testing- ACT

American College Testing- ACT, Amerika Birleşik Devletleri’nde kolej kabulleri için kullanılan standart bir testtir. Test 1959 yılında Iowa Üniversitesi profesörü Everett Franklin Lindquist tarafından tanıtılmıştır. Günümüzde de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ACT tarafından düzenlenmektedir. Yıllar içerisinde teste giren öğrenciler sayısında büyük oranda artış olmuştur.

American College Testing – ACT Formatı

American College Testing – ACT çoktan seçmeli sorulardan oluşan 4 bölümden oluşmaktadır. Dört bölüm de ayrı ayrı 1 – 36 arasında puanlanır. Bölümler İngilizce, Matematik, Okuma ve Bilimsel Muhakemedir. American College Testing – ACT orijinalinde Sosyal Çalışmalar isimli bir bölüm de yer almaktaydı fakat bu bölüm 1989 senesinde Okuma Bölümü olarak değiştirildi. 2005 yılında da sınava seçmeli olarak Yazma Bölümü eklendi.

Sınavdaki bölümler 1 – 36 arasında puanlanır. İngilizce, matematik ve okuma bölümünde 1 – 18 arasında değişen alt puanlar da vardır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak yazma sınavına giren öğrenciler 2 – 12 arasında bir puan alırlar. Yazma puanı toplam puanı etkilemez.

Doğru cevaplanan soruların puanları hesaplanır ve yanlış cevaplar doğru cevaplara ve sınav toplam puanına etki etmez. Yani öğrenciler tüm soruları cevaplayabilir.

İngilizce Bölümü

45 dakika süren İngilizce Bölümü, İngilizce cümle kullanımı ve yapılarını ve retorik becerileri ölçmeyi amaçlar. 5 ayrı kısım ve 75 sorudan oluşur. Noktalama işaretlerinin kullanımı, biçim ve anlatım soruları ve dilbilgisi sorularından oluşur.

Matematik Bölümü

Matematik Bölümü 60 dakika sürer ve 60 sorudan oluşur. 10 temel matematik, 9 ileri matematik, 23 geometri ve 18 trigonometri sorusu içerir. Konuların dağılımı testten teste değişiklik göstermektedir. Bu bölümde katılımcıların hesap makinesi kullanmasına izin verilir. Çoktan seçmeli sorularda bu bölümde beş seçenek vardır.

Okuma Bölümü

Okuma Bölümü 40 soru içerir ve 35 sorudan oluşur. Sorular katılımcıların okuduğunu anlama, sonuç çıkarma ve muhakeme yeteneklerini ölçer. Katılımcılardan olay sırasını anlama, karşılaştırma yapma ve sebep sonuç ilişkilerini çözümle yapması istenir.

Bilimsel Muhakeme Bölümü

Bilimsel Muhakeme Bölümü 40 soru içerir ve 35 sorudan oluşur. Her biri 5 ya da 7 soru içeren 7 kısımdan oluşan bölümde Veri analizi, araştırma özeti, çatışan düşünceler üzerine farklı formatta sorular yer alır.

Yazma Bölümü

Sınavın sonunda seçmeli olarak yapılan Yazma Bölümü 40 dakika sürer. Verilen sorulara göre belirli bir yapıya bağlı kalmadan katılımcıdan kompozisyon yazması istenir. Bu bölümde alınan puan toplam puanı etkilemez. 2 – 12 arasında puanlandırılır.

ACT’ye Nerede Girilir? Sınav Ne zamandır? Sınav Ücreti Ne kadardır?

Sınav ACT tarafından düzenlenmektedir ACT yıl içerisinde, Amerika’da Porto Riko’da ve Kanada’da 7 defa yapılır. Sınav cumartesi günleri yapılır. Diğer ülkelerde de yılda 5 defa yapılır. Sınav ücreti 50 – 67 USD arasında değişiklik göstermektedir.

American College Testing – ACT hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

Scholastic Aptitude Test – SAT

Scholastic Aptitude Test – SAT Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite başvuruları için kullanılan standart bir testti. 1926 yılında College Board tarafından yapılmaya başlayan sınav, zaman içerisinde değişikliklere uğramıştır. SAT, Amerika Birleşik Devletleri’nde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan College Board tarafından düzenlenmektedir. SAT son zamanlarda da Educational Testing Service – ETS tarafından düzenlenmektedir.

Scholastic Aptitude Test – SAT Formatı

Scholastic Aptitude Test – SAT 4 bölümden oluşmaktadır. Okuma, Yazma, Dil ve Matematik bölümünün zorunlu olduğu sınavda katılımcılar dilerlerse isteğe bağlı olarak Yazma bölümü bölümünü de alabilirler. Sınavda toplam süre 4 saattir. İsteğe bağlı olarak yapılan Yazma bölümü de 50 dakika sürer. İsteğe bağlı olan yazma bölümünü almayan adaylar için de bir beşinci bölüm olabilir. Bu bölümde gelecek yıllarda yapılacak olan sınavda çıkabilecek sorulardan örnekler verilir. Bu bölüm sınavın toplam skoruna eklenmez.

SAT’de yanlış cevapların doğru cevaplar üzerinde bir etkisi yoktur. Sınav toplamda 1600 puan üzerinden değerlendirilir. İki bölümde, Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma ve Matematik bölümlerinin puanı 800 üzerinden değerlendirilir.

Okuma Bölümü

SAT’de okuma bölümü 52 sorudan oluşur ve testin süresi 65 dakikadır. Tüm sorular çoktan seçmelidir ve okumaya dayalı olarak cevaplandırılır. Sorularda tablo, çizelge ve grafikler olabilir fakat bu bölümde sorular çözmek için Matematik gerekmez. Okuma Bölümü, üç temel alandan oluşur. Bunlar tarih, sosyal bilgiler ve bilim kısımlarıdır. 5 kısımdan oluşan testte bölüm başına 10 – 11 soru vardır.

Dil Bölümü

SAT Dil Böümü 44 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve 35 dakika sürer. Okuma testinde olduğu gibi bu bölümde de tablo, grafik ya da çizelge olabilir. Katılımcıların verilen pasajları okuması, yazılı olarak yanlış ya da zayıf ifade edilen yönleri bulması ve iyileştirmesi istenir. Katılımcılardan verilen argümanın niteliğini bulma, kelime seçimlerini iyileştirme; sosyal bilgiler ve bilim konularındaki analizleri geliştirme ve iyileştirme, cümle yapısını ve sözcük seçimini düzeltme ve geliştirme istenir.

Matematik Bölümü

SAT Matematik Bölümü ikiye ayrılmıştır. Bir kısımda hesap makinesi kullanılabilirken, diğer kısımda hesap makinesi kullanılması yasaktır. SAT Matematik Bölümü toplamda 58 sorudan oluşur. 45 soru çoktan seçmeli ve 13 soruda çözüme dayalıdır.

SAT’ye Nerede Girilir? Sınav Ne zamandır? Sınav Ücreti Ne kadardır?

SAT yılda 6 defa yapılır ve öğrencilerin bir akademik yılda sınava birden fazla girme hakkı vardır. Belirli sınav merkezlerinde yapılan sınavın giriş ücreti 95 USD’dir. Sınava kayıtlar http://sat.collegeboard.org/home sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Scholastic Aptitude Test – SAT hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bilgi almak için bilgi istek formu doldurabilirsiniz.

başa dön
Bize Yazın!
1
Bize ulaşmanın en hızlı yolu!
Merhaba, bizimle iletişime geçebilirsiniz.